ضمن عرض سلام خدمت شما مراجعین محترم

 

با اطلاع می رساند، این مجموعه در حال حاضر مراجع جدید چه حضوری و چه تلفنی نمی پذیرد.

 

با تشکر