بیوفیدبک ، نوروفیدبک در مرکز مشاوره ، نوروفیدبک و روانشناسی کرانه خرد

بیوفیدبک / نوروفیدبک

بیوفیدبک چیست ؟ مرکز مشاوره ، نوروفیدبک و روانشناسی کرانه خرد

بیوفیدبک چیست ؟ ، روشی است که مراجع را قادر می سازد تا از علایم زیستی که در حالت معمول نسبت به آنها آگاهی ندارد، اطلاع پیدا کند و در راستای هدف خود تغییراتی در آنها بوجود آورد.
در بیوفیدبک، فرد از طریق حسگرهایی که به بدن وی نصب گردیده است قادر خواهد بود تا با دقت بالا از وضعیت بدنی خود مطلع گردد.

با توجه به هدف ما و نوع مشکل مراجع، نوع حسگر و نوع بیوفیدبک متفاوت خواهد بود. در بیوفیدبک، برای سنجش تغییر پذیری ضربان قلب، سنسورها بر روی قفسه سینه یا انگشت دست، برای سنجش نرخ تنفس، سنسورها بر روی قفسه سینه و شکم، برای سنجش تعریق و درجه حرارت، سنسورها بر روی انگشت دست وصل می شوند.