درباره ما مرکز مشاوره ، نوروفیدبک و روانشناسی کرانه خرد

درباره ما مرکز مشاوره ، نوروفیدبک و روانشناسی کرانه خرد

درباره مرکز مشاوره ، نوروفیدبک و روانشناسی کرانه خرد
مرکز مشاوره ، نوروفیدبک و روانشناسی کرانه خرد با مجوز بهزیستی در سال ۱۳۹۶ و با بهره گیری از کادر مجرب شروع به کار کرد. مسئولیت فنی این مجموعه را دکتر مریم شاهرخی ،دانش آموخته روان شناسی بالینی عهده دار هستند. در این مرکز خدمات روان درمانی انفرادی، مشاوره کودک و نوجوان، مشاوره خانواده، نوروفیدبک، بیوفیدبک، آزمون های روانشناختی، کارورزی، گفتار درمانی و بازی درمانی ارائه می گردد.