دکتر مریم شاهرخی

دکتر مریم شاهرخی

 

روان شناس بالینی و مسئول فنی


تحصیلات

دکتر مریم شاهرخی

دکتر مریم شاهرخی

دکتری روان شناسی PHD (دانشگاه آزاد اسلامی)
کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
کارشناسی ارشد MBA مدیریت پروژه (موسسه آموزش عالی سریرا)
لیسانس روان شناسی بالینی (دانشگاه آزاد اسلامی)

سوابق اجرایی:

۱. مسئول بخش روان شناسی کلنیک مشاوره و روان شناسی سینا (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی).
۲. روان شناس و مشاور در کلنیک توانبخشی پویا (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی).
۳.روان شناس و مشاور در کلنیک روان شناسی بیمارستان رفیده (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
۴. عضو ستاد اجرای برنامه حاکمیت بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
۵.هیات اجرایی نخستین کنگره انجمن روان شناسی ایران. ۱۳۸۵
۶. عضوستاد ساماندهی بیماران مزمن.
۷. ارزیابی سلامت روان متقاضیان استخدام سازمان انرژی اتمی. ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۸. ارزیابی سلامت روان متقاضیان اشتغال موسسه خوارزمی.
۹. هیات اجرایی نخستین کنگره انجمن روان شناسی ایران. ۱۳۸۵