سمیرا باقری طلب

سمیرا باقری طلب

 

روان شناس و مشاوره


تحصیلات

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی (دانشگاه آزاد اسلامی)
کارشناس روانشناسی کودکان استثنایی (دانشگاه آزاد اسلامی)

گواهی نامه ها:

  1. گواهی نامه خانواده درمانی از معاونت دانشجویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران
  2. گواهی نامه آموزش روابط و مشکلات زناشویی در زوجین از معاونت دانشجویی مرکز مشاوره دانشگاه تهران
  3. گواهی نامه روش های درمانی و آموزشی اختلالات طیف اُتیسم
  4. گواهی نامه واقعیت درمانی از موسسه ویلیام گلاسر
  5. گواهی نامه مشاوره پیش از ازدواج از موسسه تئوری انتخاب ویلیام گلاسر
  6. گواهی نامه مداخلات موثر در حل تعارضات زناشویی از موسسه تئوری انتخاب ویلیام گلاسر