مژگان یزدان بخش

مژگان یزدان بخش

 

نورور تراپیست، مرکز مشاوره کرانه خرد


تحصیلات:

مژگان یزدان بخش

مژگان یزدان بخش

 

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
کارشناسی پرستاری

تجارب درمانی:

۱. روانشناس و مشاور مرکز مشاوره و توانبخشی سینا وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
۲. نوروتراپیست ( نوروفیدبک) مرکز مشاوره و توانبخشی سینا وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
۳. نورو تراپیست مرکز اخوان وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
۴. نورو تراپیست مرکز نظام مافی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
۵. نورو تراپیست مرکز اسما یوسف آباد وابسته به دانشگاه.
۶. مسئول بخش نوروتراپی مرکز مشاوره کرانه خرد.
۷. سوپر وایزر بخش نوروتراپی مرکز مشاوره شرق تهران.
۸. روانشناس و مشاور مرکز مشاوره یگانه شهر مشهد.
۹. پرستار بیمارستان امام حسین تهران.
۱۰. پرستار بیمارستان سوم شعبان تهران.
۱۱. پرستار بیمارستان حضرت زهرا اصفهان

 

 

درخواست مشاوره
مشاوره و دریافت نویت
مرکز مشاوره و روانشناسی کرانه خرد
سلام وقت بخیر

از اینکه مرکز مشاوره کرانه خرد را به عنوان مرکز مورد اعتماد خود، انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم.
لطفا جهت گرفتن نوبت جهت مشاوره حضوری و یا تلفنی، فقط از طریق واتس اپ پیامک ارسال و منتظر پاسخ باشید.
لطفا صبور باشید، حتما به پیام شما پاسخ داده خواهد شد.
مرکز مشاوره و روان شناسی کَرانه خِرد