دکتر مریم شاهرخی Maryam Shahrokhi

دکتر مریم شاهرخی

تحصیلات
دکتری روان شناسی (دانشگاه آزاد اسلامی)
کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
کارشناسی ارشد MBA مدیریت پروژه (موسسه آموزش عالی سریرا)
لیسانس روان شناسی بالینی (دانشگاه آزاد اسلامی)

سوابق اجرایی:
۱. مسئول بخش روان شناسی کلنیک مشاوره و روان شناسی سینا (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی).
۲. روان شناس و مشاور در کلنیک توانبخشی پویا (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی).
۳.روان شناس و مشاور در کلنیک روان شناسی بیمارستان رفیده (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)
۴. عضو ستاد اجرای برنامه حاکمیت بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
۵.هیات اجرایی نخستین کنگره انجمن روان شناسی ایران. ۱۳۸۵
۶. عضوستاد ساماندهی بیماران مزمن.
۷. ارزیابی سلامت روان متقاضیان استخدام سازمان انرژی اتمی. ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۸. ارزیابی سلامت روان متقاضیان اشتغال موسسه خوارزمی.
۹. هیات اجرایی نخستین کنگره انجمن روان شناسی ایران. ۱۳۸۵

دوره ها و کارگاهها:
– کارگاه زوج درمانی سیستمی
– کارگاه خلاقیت سازمانی
– کارگاه آموزشی مصاحبه بالینی
– کارگاه طبقه بندی و تشخیص اختلالت روان شناختی
– کارگاه اصول و روشهای مداخله روانی در بحران حوادث
– کارگاه خلاقیت
– کارگاه اپیدمیولوژی خودکشی
– کارگاه مواد مخدر ۱۳۹۰
– Introduction to Neurofeedback Course 2012
– Neurofeedback in LD, ADHD 2012
– مشکلات روانپزشکی کودکان زیر پنج سال
– دوره آموزشی تکنیک های هیپنوتیزمی
– کارگاه حساسیت زدایی و پردازش مجدد یا حرکات سریع چشم EMDR
– کارگاه روابط اثر گذار
– کارگاه آموزش بازی درمانی
– کارگاه تربیت درمانگر اختلالات یادگیری

سمینارها و همایش های علمی آموزشی:
– کنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان ۱۳۸۶
– سومین کنگره خانواده و سلامت جنسی ۱۳۸۶
– اولین همایش اختلال استرس پس ار سانحه۱۳۸۶
– دومین کنگره سراسری پژوهش های روان شناسی بالینی ۱۳۸۶
– Third International Conference of Cognitive Science 2009
– اولین سمینار سراسری مطالعه رفتارهای خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن در ایران۱۳۸۷
– کنگره سراسری صرع ۱۳۸۷
– چهارمین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت در حوادث و بلایا ۱۳۸۸
– اولین سمینار سراسری اسکیزوفرنیا و اختلالات خلقی مزمن ۱۳۸۸
– سومین کنگره انجمن روان شناسی ایران ۱۳۸۹
– کارگاه آشنایی با مبانی حاکمیت بالینی ۱۳۸۹
– اولین کنگره ملی روان شناسان و مشاوران سازمان نظام روان شناسی ۱۳۸۹
– Fourth International Conference of Cognitive cience 2011
– همایش ملی مدیریت بیمارستانی ۱۳۹۵