روان درمانی

بسته های درمانی
۹۷/۱۲/۱۱
کارورزی
۹۷/۱۲/۲۰

روان درمانی

روان درمانی، مرکز مشاوره کرانه خرد

روان درمانی

 

روان درمانی اصطلاحی است کلی برای فرایندی که منجر به درمان اختلالات روان شناختی می گردد. در خلال این فرایند که با کمک یک درمانگر آموزش دیده و مجرب انجام می گردد، فرد موفق به رفع یک بیماری روان شناختی خاص یا مشکل روان شناختی خود می شود.
بسته به تحصیلات، تجربه و رویکرد درمانگر و هم چنین نوع بیماری و شخصیت و وضعیت مراجع طیف وسیعی از تکنیک ها و شیوه های درمانی مختلف بکار گرفته می شوند.

با چند رویکرد عمده روان درمانی آشنا شویم:

رویکرد رفتاری – شناختی
در این شیوه، تاکید بر تاثیر متقابل میان نوع تفکر ما و نحوه تفسیر اطلاعات توسط ما از طرفی و رفتارهای ما از طرف دیگر است. این موضوع که افکار، نوع احساس و رفتار آدمی را بوجود می آورد محور این نوع روان درمانی است.
عمده تکنیکهای این روان درمانی برای برقراری تعادل و کاهش آشفتگی ناشی از افکار، شامل شناسایی افکار ناکارآمد و ناسازگارطراحی شده اند.

رویکرد روانکاوی:
رویکردهای روانکاوی و روان پویشی که عمدتا با نام آغاز کننده این مکتب زیگموند فروید شناخته می شود، تمامی رفتارها، افکار و احساسات ما را ریشه گرفته ازقسمت ناهشیار ذهن می داند. همچنین در این رویکرد بر تاثیر تجربیات دوران کودکی تاکید بسیار صورت گرفته است.

رویکرد انسان گرایی:
این رویکردها بر حق انتخاب و پرورش پتانسیل های انسانها تاکید نموده و گرایش به خود شکوفایی را در انسان تایید می نماید. در درمانهای مراجع محور، اهمیت اصلی به دنیای پدیدار شناختی مراجع، احترام و همدلی با او داده می شود.
گشتالت درمانی نیز بر کل نگری تاکید دارد که به معنای آگاه بودن از “اینجا و اکنون” و پذیرش کامل مسئولیت خویشتن است.

رویکرد یکپارچه نگر:
با تلاش برخی نظریه پردازان برای استفاده از نقات قوت چند رویکرد درمانی، تعدادی از آنها ادغام شده و مورد استفاده قرار گرفته اند که یکی از مشهورترین آنها طرحواره درمانی است. در طرحواره درمانی با بسط دادن سه مفهوم عمده “طرحواره های ناسازگار اولیه” و “سبک های مقابله ای” و”ذهنیت های طرحواره ای” به درمان پرداخته می شود.
طرحواره در واقع اطلاعات خاصی است که ما از دنیای اطرف داریم. این اطلاعات را ما از ابتدای کودکی و در نتیجه حضور در محیط خانواده، رفتار والدین و مراقبین بدست آورده ایم.

 

 

 


محمد پورعابدین
محمد پورعابدین
علاقه مند به علوم جدید و ناشناخته، طبیعت و گردشگری، هوا فضا و علوم ارتباطات.

دیدگاه ها بسته شده است