شب ادراری کودکان

درمان شب ادراری کودکان

درمان شب ادراری کودکان
درمان شب ادراری با نوروفیدبک – مرکز مشاوره نورفیدبک و روانشناسی کرانه خرد

شب ادراری کودکان
♥♥♥ در کودکانی که از مشکل شب ادراری رنج می برند، در صورت عدم مشکل کلینیکی و وجود علائم اضطراب در نقشه مغزی کودک، با نوروفیدبک می توان این مشکل را بطور کامل رفع نمود. ♥♥♥
با شب ادراری کودکم چه کنم؟