با شب ادراری کودکم چه کنم؟

با شب ادراری کودکم چه کنم؟

درمان شب ادراری با نوروفیدبک
شب ادراری کودک ۱۲ ساله درمان با نوروفیدبک
شب ادراری اختلالی است که اغلب به صورت ارثی در خانواده ها مشاهده می شود.
♣ فرزندان والدینی که خود در دوران کودکی دچار شب ادراری بوده اند، به احتمال بسیار زیاد این اختلال را تجربه خواهند کرد. ♣
از سوی دیگر، محققان معتقدند تنها وجود یک علت نمی تواند عامل بروز چنین اختلالی باشد ولی ژنتیک بیشترین نقش را در بروز شب ادراری در کودکان ایفا می کند.