مشاوره تلفنی خیانت و طلاق

مشاوره تلفنی ازدواج مرکز مشاوره نوروفیدبک و روانشناسی کرانه خرد ۸۸۵۲۲۴۱۰
مشاوره تلفنی ازدواج
۹۸/۰۳/۲۰
کاردرمانی - مشاوره تلفنی - مشاوره ازدواج - مشاوره خانواده مرکز مشاوره نوروفیدبک و روانشناسی کرانه خرد ۸۸۵۲۲۴۱۰
کار درمانی چیست؟
۹۸/۰۳/۲۱

مشاوره تلفنی خیانت و طلاق

مشاوره تلفنی خیانت و طلاق مرکز مشاوره نوروفیدبک و روانشناسی کرانه خرد ۸۸۵۲۲۴۱۰

مشاوره تلفنی خیانت و طلاق مرکز مشاوره نوروفیدبک و روانشناسی کرانه خرد ۸۸۵۲۲۴۱۰

مشاوره تلفنی خیانت و طلاق

مشاوره تلفنی خیانت و طلاق

مشاوره تلفنی خیانت و تعهد

خیانت و تعهد یکی از پر چالش ترین مسایل پیش روی زوجین است. بسیاری از افراد با داشتن تصورات ذهنی خودشان و شخص مقابل شان و رابطه شان را همیشه مصون از خطا تصور نموده و حتی قرار گرفتن در جایگاه “خاین” برایشان به قدری دور از ذهن است که ارزیابی چنین موضوعی را توهین آمیز تلقی می کنند.

مشاوره تلفنی خیانت ، طلاق مرکز مشاوره نوروفیدبک و روانشناسی کرانه خرد 88522410

خیانت و تعهد یکی از پر چالش ترین مسایل پیش روی زوجین است.

در دنیای ارتباطات، زمین بازی روابط کلا تغییر کرده و تکنولوژی زمینه های متعددی از روابط را در اختیار افراد قرار داده که گسترش و بسط یک رابطه ظاهرا سالم دوستانه، همکارانه یا حتی فامیلی به شکلی بسیار آرام در ظاهر و تند و پیشرونده در باطن صورت می گیرد. فرد جایی بخود می آید که همسر از این رابطه مطلع گردیده و خانواده در مقابل یک بحران جدی و حتی خطر طلاق قرار گرفته یا فرد در یک رابطه مثلثی عمیق و پر دردسر فرو رفته و حتی تعهداتی به شخص سوم رابطه داده که ورای توان اوست .

در اینجا مداخله یک مشاور مجرب می تواند بحران را کنترل نموده و به طرفین فرصت ارزیابی صحیح و در صورت امکان نجات خانواده ار طلاق را بدهد.

 

مشاوره تلفنی طلاق

با توجه به وقوع هشتاد درصد طلاقها در پنج سال اول زندگی مشترک، نقش دریافت خدمات مشاوره در شروع زندگی روشن شده است. در نهایت در جایی که تمام تلاشها بی ثمر ماند و زوجین درفرآیند مشاوره به این نتیجه رسیدند که جدایی دستکم مانع بروز آسیبهای بیشتر به طرفین خواهد شد،فرآیند مشاوره طلاق آغاز می گردد.

مشاوره تلفنی خیانت ، طلاق مرکز مشاوره نوروفیدبک و روانشناسی کرانه خرد ۸۸۵۲۲۴۱۰

با توجه به وقوع هشتاد درصد طلاقها در پنج سال اول زندگی مشترک، نقش دریافت خدمات مشاوره در شروع زندگی روشن شده است.

در مشاوره طلاق هر دو طرف به سمت جدا شدن با حد اقل آسیب سوق داده می شوند. کاهش آسیبهای طلاق خصوصا زمانی که پای کودک یا کودکانی در میان است اهمیت بیشتری می یابد. آگاهی یافتن منطقی زوجین به این حقیقت که با طلاق تنها رابطه زوجیت زن وشوهر خاتمه می یابد و نه وظیفه والدینی آنها، بار فشار بر کودکان را بسیار کمتر کرده و با دستیابی به توافقات منصفانه و بدور از خشم و خصومت ملاقات و ارتباط میان کودکان و والدین، چشم انداز روشن تر و بدور از آسیب تری برای زوجین جدا شده و کودکان در معرض آسیب شکل می گیرد.

محمد پورعابدین
محمد پورعابدین
علاقه مند به علوم جدید و ناشناخته، طبیعت و گردشگری، هوا فضا و علوم ارتباطات.

دیدگاه ها بسته شده است