چرا مراجعه به روانشناس ؟

چرا مراجعه به روانشناس ؟

چرا روانشناس ؟

چرا روانشناس ؟

همه پدرها و مادرها، روزهایی داشته اند که نگران سلامت روان فرزندانشان باشند و فکر مراجعه به روانشناس به سرشان زده باشد.

لجبازی، حرف ناشنوی، گریه، اضطراب، ناخن جویدن، شب ادراری، تمرکز نداشتن، فعالیت زیاد و… موضوعاتی هستند که به نوعی، گروهی از والدین را درگیر می کنند.

اما واقعیت این است که بخش بسیار زیادی از این مشکلات، ناشی از ناآگاهی والدین و اشتباهاتی است که در فرزند پروری داشته اند.

مراجعه زودهنگام به روانشناس، به خانواده ها کمک خواهد کرد تا هرچه سریعتر نسبت به پیشرفت مشکلاتی که در رابطه با فرزندشان دارند، اقدام کنند. چرا که این مشکلات کوچک و بزرگ، می توانند در آینده به مسایلی پیچیده تبدیل شوند. اما کودکی، بهترین زمان برای آموزش والدین، پیشگیری از انجام اشتباهات در رابطه با کودکان، رفع موارد جزیی و درمان مسائل مهمتر است.