اطلاعیه

99/06/04
اصلاعیه عدم پذیرش حضوری مرکز مشاوره و روانشناسی کرانه خرد

عدم پذیرش حضوری

عدم پذیرش حضوری   عدم پذیرش حضوری مراجعان در مرکز کرانه خرد تا اطلاع ثانوی بدینوسیله به اطلاع کلیه مراجعین محترم می رساند این مرکز از […]