دسته‌بندی نشده

19/05/16

برگزاری جلسه آشنایی با درمان های نوین

برگزار شد!   برگزاری جلسه آشنایی با درمان های نوین طبق وعده، در تاریخ بیست و ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ اولین جلسه آشنایی با درمانهای […]