دکتر مریم شاهرخی

98/11/05
طلاق عاطفی دکتر مریم شاهرخ، ی مرکز مشاوره نوروفیدبک و روانشناسی کرانه خرد ۸۸۵۲۲۴۱۰

طلاق عاطفی بین قشر تحصیل کرده کمتر است

طلاق عاطفی بین قشر تحصیل کرده کمتر است طلاق عاطفی طلاق عاطفی بین قشر تحصیل کرده کمتر است برنامه «گفت و گوی اجتماعی» با موضوع رابطه […]
99/02/25

آزمونهای جامع هوش و شخصیت

آزمونهای جامع هوش و شخصیت   آزمونهای جامع هوش و شخصیت چگونه می توانند، توصیه های مناسبی جهت حفظ یکپارچگی روان و محیط فرد ارائه دهند، […]